Krav om direkte oppgjør og digital innsending av refusjonskrav til Helfo - hva betyr dette for kommunene?

Fra 1. januar 2021 må helseaktører ha avtale om direkte oppgjør med Helfo hvis pasienten skal få dekning for behandlingen. Dette følger av endringer i folketrygdloven.

Krav om direkte oppgjør med Helfo medfører i praksis ingen endringer for kommunene, ettersom dere fra før har avtale om direkte oppgjør for alle aktuelle områder.

Kommunene er generelt også unntatt fra plikt til digital innsending av refusjonskrav i forbindelse med lovendringen.

Helsedirektoratet og Helfo utvikler en tjeneste som skal kunne benyttes av kommunene for innsending av refusjonskrav som ikke allerede blir sendt over Helsenettet (NHN). Denne løsningen vil først være klar for å ta i bruk i løpet av første halvår 2021. Du vil finne oppdatert informasjon om tjenesten for kommunene på denne siden.

Lovendringen omfatter krav til direkte oppgjør med Helfo på områdene

  • fastlønnet lege
  • helsestasjon / fastlønnet jordmor
  • rapportering og krav for egenandeler utløst av fastlønnet fysioterapeut

Områder som ikke blir berørt, er

  • multidose
  • fastlønnstilskudd fastlønnede fysioterapeut
  • kommunal ridefysioterapeut

Du kan lese mer om plikt til direkte oppgjør og digital innsending i forskrift om direkte oppgjør for stønad etter folketrygdloven kapittel 5 og i rundskriv til forskrift om direkte oppgjør for stønad etter folketrygdloven kapittel 5.

 

Først publisert: 28.12.2020 Sist faglig oppdatert: 06.01.2021