Slik inngår eller endrer psykolog avtale om direkteoppgjør

På denne siden finner du som er psykolog, veiledning om hvordan du inngår eller endrer avtale om direkteoppgjør med Helfo. Du finner også oversikt over hvilken dokumentasjon du må legge ved.

2. Husk dokumentasjon

Når du skal inngå avtale om direkteoppgjør med Helfo, er det en del forhold som må dokumenteres. Deler av dokumentasjonen henter vi direkte fra registre. Dette gjelder blant annet opplysninger om autorisasjon. 

Ytterligere krav til dokumentasjon er

  • spesialistgodkjenning
  • avtale om driftstilskudd med det regionale helseforetaket (ikke aktuelt for vikar eller utdanningskandidat)

Dersom du er utdanningskandidat eller lærer, må du legge ved en bekreftelse fra utdanningsinstitusjonen.

Dersom du er vikar, må du legge ved dokumentasjon på at vikariatet er godkjent av det regionale helseforetaket. Du må ha HPR-nummeret til den du skal vikariere for tilgjengelig for utfylling i Altinn.

Psykolog uten driftstilskudd med regionalt helseforetak (RHF) kan ha rett til refusjon fra Helfo dersom de har hatt refusjonsbasert praksis siden 1. januar 1993 og fram til i dag

Du bør sikre at du har aktuelle vedlegg i lesbare filer på PC-en din før du logger inn i Altinn.