Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Slik inngår eller endrer psykolog avtale om direkteoppgjør

På denne siden finner du som er psykolog, veiledning om hvordan du inngår eller endrer avtale om direkteoppgjør med Helfo. Du finner også oversikt over hvilken dokumentasjon du må legge ved.

2. Husk dokumentasjon

Når du skal inngå avtale om direkteoppgjør med Helfo, er det en del forhold som må dokumenteres. Deler av dokumentasjonen henter vi direkte fra registre. Dette gjelder blant annet opplysninger om autorisasjon. 

Følgende dokumentasjon må du selv sende inn 

  • den siste gyldige spesialistgodkjenningen fra Norsk psykologforening (normalt gyldig i 5 år)
  • din avtale om driftstilskudd med det regionale helseforetaket (ikke aktuelt for vikar eller utdanningskandidat)

Utdanningskandidater og lærere

Dersom du er utdanningskandidat eller lærer, må du legge ved en bekreftelse fra utdanningsinstitusjonen som viser

  • at utdanningsinstitusjonen er godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
  • at du er student eller lærer ved utdanningsinstitusjonen
  • perioden du deltar i utdanningsprogrammet
  • omfang av praksisen i antall timer per uke

Vikar

Dersom du er vikar, må du legge ved dokumentasjon på at vikariatet er godkjent av det regionale helseforetaket. Du må ha HPR-nummeret til den du skal vikariere for tilgjengelig for utfylling i Altinn.

Er du utenlandsk vikar? Les mer på siden «Vikar for spesialist i klinisk psykologi».

Psykologspesialister uten driftstilskudd fra RHF

Psykologspesialister uten driftstilskudd med regionalt helseforetak (RHF) kan ha rett til refusjon fra Helfo dersom de har hatt refusjonsbasert praksis siden 1. januar 1993 og fram til i dag. Dette må dokumenteres.

Du bør sikre at du har aktuelle vedlegg i lesbare filer på PC-en din før du logger inn i Altinn.

Først publisert: 06.02.2019 Sist faglig oppdatert: 10.06.2022 Se tidligere versjoner