Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Slik inngår eller endrer psykolog avtale om direkte oppgjør

På denne siden finner du som er psykolog, veiledning om hvordan du inngår eller endrer avtale om direkte oppgjør med Helfo og registrerer eller endrer praksisopplysninger. Du finner også oversikt over hvilken dokumentasjon du må legge ved.

2. Dokumentasjon

Helfo innhenter opplysninger om autorisasjon fra Helsepersonellregisteret (HPR), som et ledd i vurderingen av om du fyller vilkårene for avtale om direkte oppgjør.

Du må selv gjøre klar en del filer, og sikre at de er lesbare før du logger inn i Praksisinformasjon.

Som psykologspesialist med driftsavtale med RHF må du legge ved

  • den siste gyldige spesialistgodkjenningen fra Norsk psykologforening (normalt gyldig i 5 år) 
  • din avtale om driftstilskudd med det regionale helseforetaket 

Som utdanningskandidat eller lærer må du legge ved

brevet fra utdanningsinstitusjonen som bekrefter

  • at utdanningsinstitusjonen er godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
  • at du er student eller lærer ved utdanningsinstitusjonen
  • perioden du deltar i utdanningsprogrammet
  • omfang av praksisen i antall timer per uke

Som vikar må du 

  • ha HPR-nummeret til den du skal vikariere for tilgjengelig for utfylling i Praksisinformasjon
  • legge ved dokumentasjon på at vikariatet er godkjent av det regionale helseforetaket. 
  • legge ved den siste gyldige spesialistgodkjenningen fra Norsk psykologforening (normalt gyldig i 5 år) – hvis den ikke allerede er registrert

Les mer på siden «Vikar for spesialist i klinisk psykologi».


Som psykologspesialist uten driftstilskudd fra RHF må du 

  • legge ved dokumentasjon på at du har hatt praksis med refusjon fra folketrygden siden 1. januar 1993 og frem til i dag

Se egen artikkel om refusjonsrett etter overgangsordning.

Først publisert: 06.02.2019 Sist faglig oppdatert: 03.02.2023 Se tidligere versjoner