Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Slik inngår eller endrer jordmor avtale om direkteoppgjør

På denne siden finner du som er jordmor, veiledning om hvordan du inngår eller endrer avtale om direkteoppgjør med Helfo. Du finner også oversikt over om du må legge ved dokumentasjon.

1. Om avtalen

Du må ha avtale om direkte oppgjør med Helfo for at pasienten din skal få dekning for behandlingen sin, og for at du som behandler skal få refusjon. Dette betyr at du som behandler kan kreve refusjon for behandlinger som er utført fra og med den dagen du signerer avtalen om direkte oppgjør med Helfo.

Du som helseaktør må sørge for at refusjonskravene dine er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter samt avtalen om direkteoppgjør.
Det er viktig at du leser og setter deg godt inn i hvilke rettigheter og plikter som følger av at du har inngått avtale om direkte oppgjør med Helfo: 

  • forskrift om direkte oppgjør for stønad etter folketrygdloven kapittel 5
  • rundskriv til forskrift om direkte oppgjør for stønad etter folketrygdloven kapittel 5
  • folketrygdloven kapittel 5 med tilhørende forskrifter og rundskriv
  • folketrygdloven kapittel 21 med tilhørende forskrifter og rundskriv
  • folketrygdloven kapittel 22 med tilhørende forskrifter og rundskriv 
  • folketrygdloven kapittel 25 med tilhørende forskrifter og rundskriv  
  • pasientjournalloven med tilhørende forskrift
  • helsepersonelloven 

Avtalen er personlig, og du kan bare kreve refusjon for behandling du selv har utført. Det medfører blant annet at du må benytte egen ID, for eksempel Buypass, Bank- ID eller Comfides ved innsending av refusjonskrav over Helsenettet.

Avtalen gir blant annet informasjon om
•    frister for innsending av refusjonskrav
•    frister for utbetaling fra Helfo
•    hvordan du sender inn kravet
•    hvilke plikter du har overfor Helfo
•    hvilke plikter Helfo har overfor deg
•    mulige konsekvenser ved feil i refusjonskrav og/eller dokumentasjon

Du må signere på at du kjenner og aksepterer avtalevilkårene når du inngår avtalen.
 

Les mønsteravtalen før du går videre. 

Først publisert: 06.06.02.2019 Sist faglig oppdatert: 09.06.2022 Se tidligere versjoner