Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Slik inngår eller endrer fysioterapeut avtale for ridefysioterapi

På denne siden finner du som er fysioterapeut, veiledning om hvordan du inngår eller endrer avtale med Helfo om ridefysioterapi. Du finner også oversikt over hvilken dokumentasjon du må legge ved.

1. Om avtalen

Du må ha avtale om direkte oppgjør med Helfo for at pasienten din skal få dekning for behandlingen sin, og for at du som behandler skal få refusjon. Behandling som er utført før avtalen er inngått, er ikke refusjonsberettiget.

Det er viktig at du leser og setter deg godt inn i hvilke rettigheter og plikter avtalen gir. Avtalen er personlig, og du kan bare kreve refusjon for behandling du selv har utført. Det medfører blant annet at du må benytte egen Buypass ID ved innsending av refusjonskrav over Helsenettet.

Avtalen gir blant annet informasjon om

  • frister for innsending av refusjonskrav
  • frister for utbetaling fra Helfo
  • hvordan du sender inn kravet
  • hvilke plikter du har overfor Helfo
  • hvilke plikter Helfo har overfor deg
  • mulige konsekvenser ved feil i refusjonskrav og/eller dokumentasjon

Du må signere på at du kjenner og aksepterer avtalevilkårene når du er inne i det elektroniske skjemaet.

forskrift om direkte oppgjør for stønad etter folketrygdloven kapittel 5

rundskriv til forskrift om direkte oppgjør for stønad etter folketrygdloven kapittel 5

 

Du kan lese avtalen om direkte oppgjør før du går til utfylling av skjemaet.

Endring av kontonummer og kontaktinformasjon

Dersom du skal endre bankkontonummer eller kontaktinformasjon for en eksisterende avtale, gjør du det via Altinn.  Velg «endring» i stedet for «ny avtale» inne i skjemaet.

 

Først publisert: 16.03.2019 Sist faglig oppdatert: 14.11.2022 Se tidligere versjoner