Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Slik inngår eller endrer fysioterapeut avtale for ridefysioterapi

På denne siden finner du som er fysioterapeut, veiledning om hvordan du inngår eller endrer avtale med Helfo om ridefysioterapi. Du finner også oversikt over hvilken dokumentasjon du må legge ved.

1. Om avtalen

Det er viktig at du leser og setter deg godt inn i hvilke rettigheter og plikter avtalen gir. Avtalen er personlig, og du kan bare kreve refusjon for behandling du selv har utført. Det medfører blant annet at du må benytte egen Buypass ID ved innsending av refusjonskrav over Helsenettet.

Avtalen gir blant annet informasjon om

  • frister for innsending av refusjonskrav
  • frister for utbetaling fra Helfo
  • hvordan du sender inn kravet
  • hvilke plikter du har overfor Helfo
  • hvilke plikter Helfo har overfor deg
  • mulige konsekvenser ved feil i refusjonskrav og/eller dokumentasjon

Du må signere på at du kjenner og aksepterer avtalevilkårene når du er inne i det elektroniske skjemaet.

 

Du kan lese mønsteravtalen med vedlegg før du går til utfylling av skjemaet.

Endring av kontonummer, kontaktinformasjon eller fornyet godkjenning av ridested

Dersom du skal endre bankkontonummer, kontaktinformasjon eller sende inn fornyet godkjenning av ridested for en eksisterende avtale, gjør du det via Altinn. Velg «endring» i stedet for «ny avtale» inne i skjemaet. Fornyet godkjenning må lastes opp som vedlegg.