Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vikar for fysioterapeut

Det er spesielle krav til bruk av vikar, dette går frem av forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter.

Den som skal være vikar, må selv inngå avtale om direkte oppgjør med Helfo.

Vikaren overtar hjemmelsinnehavers rett til refusjon fra Helfo for den avtalte vikarperioden.

Vikaren kan ikke utvide praksisen som er etablert av hjemmelsinnehaver.

Utenlandske vikarer 

Utenlandske helseaktører som arbeider som vikar i Norge, har selv ansvar for eventuelle påløpte skatter og avgifter til landet hen skatter til. Av avtalen fremgår det at Helfo vil kreve tilbakebetaling fra vikaren hvis et ubetalt krav blir rettet mot Helfo fra dette landet.

Deltidsvikariat

Det kan inngås avtale ved deltidsvikariat. Vikar og hjemmelsinnehaver deler da stillingen seg imellom, for eksempel med 50 prosent hver.

Bruk av deltidsvikar må ikke føre til utvidelse av etablert praksis, og vikar og hjemmelsinnehaver har ikke rett til å utløse refusjon for samme tidspunkt, det vil si samme dato og klokkeslett.

Vilkår for bruk av vikar

Vilkårene for bruk av vikar går frem av paragraf 5 og 6 i 

forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter

Retten til å bruke vikar for fysioterapeuter er regulert i rammeavtalen mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund- om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet.

Vikariatets omfang må ligge innenfor samme rammer som praksisinnehaverens praksisomfang. Retten til trygderefusjon gjelder for vikaren i den perioden vikariatet pågår.

Du som vikar må inngå avtale med Helfo via Altinn-skjema og legge ved

• arbeidsavtalen eller vikaravtalen med hjemmelsinnehaver. Du må ha HPR-nummeret til den du skal vikariere for tilgjengelig for utfylling.

• dokumentasjon fra kommunen som viser at du er godkjent som vikar. Dette følger av rammeavtalen ASA 4313, som regulerer forholdet mellom den privatpraktiserende fysioterapeuten og kommunen.

Dersom du skal være vikar for flere fysioterapeuter, må du inngå avtale med Helfo for hvert vikariat. Dette gjøres via Altinn-skjema. Du kan legge inn flere vikariat i samme Altinn-skjema ved å velge «Legg til flere praksiser». Du må oppgi aktuell periode og stillingsprosent for vikariatet.

Fysioterapeut som skal være vikar for fysioterapeut må ha autorisasjon. 

Endring eller forlengelse av vikaravtale

Vikarens rett til trygderefusjon gjelder til den avtalte vikarperioden er over.
Dersom vikariatet blir forlenget eller utvidet/redusert, må ny avtale registreres i Altinn. Husk å ha klar dokumentasjon for vikaravtalen for opplasting i Altinn.

Først publisert: 18.02.2019 Sist faglig oppdatert: 13.06.2022 Se tidligere versjoner