Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Veiledning i apotek

Alle landets apotek tilbyr oppstartsveiledning og inhalasjonsveiledning. Begge ordningene gir refusjon fra Helfo.

Oppstartsveiledning retter seg mot pasienter med hjerte- og karsykdommer som skal starte med perorale, blodfortynnende legemidler, blodtrykksenkende legemidler eller kolesterolsenkende legemidler, og som er forventet å ha etterlevelsesutfordringer når det gjelder legemiddelbehandlingen.

Inhalasjonsveiledning retter seg mot astma- og kolspasienter som bruker inhalator.

Oppstartsveiledning ved medisinstart

Legen kan rekvirere oppstartsveiledning til sin pasient, eller pasienten kan selv be om tjenesten i apoteket. Ordningen kalles også Medisinstart.

To samtaler

Oppstartsveiledning består av to samtaler. Den første samtalen skal normalt skje en til to uker etter oppstart med et nytt legemiddel, og den andre samtalen foregår tre til fem uker etter oppstart.

Det er meningen at samtalene skal gjennomføres i apotekets informasjonsrom, men de kan også gjennomføres på telefon. 

Pasienten kan få veiledningssamtaler i inntil tre måneder etter oppstart av et nytt legemiddel.
Kun farmasøyter med opplæring i tråd med Apotekforeningens bransjestandard kan utføre Medisinstart.

Tjenesten er gratis for pasienten. Apotekene får refundert 258 kroner for hver av de to samtalene (2024). (254 kroner i 2023).

Kriterier for refusjon:

  • Legemidlet og pasienten  omfattes av ordningen
  • Samtalen blir journalført i Medisinstartmodulen i FarmaPro
  • Pasienten har fødsels- eller d-nummer
  • Oppgjørskravet er påført legens eller farmasøytens HPR-nummer

Inhalasjonsveiledning

Alle norske apotek tilbyr veiledning i bruk av inhalasjonsmedisin. Hensikten er å bidra til at pasientene tar medisinen sin riktig og oppnår best mulig effekt.

Veiledningen kan utføres når som helst i åpningstiden, og det er ikke nødvendig å bestille time. Pasientene viser fram sin inhalasjonsteknikk, og får korreksjoner og råd fra farmasøyten. Hvis pasienten ikke har brukt inhalator tidligere, vil farmasøyten vise riktig teknikk.

Tjenesten er gratis for pasienten. Apotekene får 92 kroner i refusjon per veiledning (2024). (91 kroner i 2023).

Først publisert: 13.05.2019 Siste faglige endring: 27.12.2023 Se tidligere versjoner