Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Kontakt

HELFO

Postboks 2415

3104 Tønsberg

Telefon: 810 20 080

E-post: post@helfo.no

Fornøyd med HELFOs fastlegearbeid

​HELFO har fått mange innspill om vår administrasjon av fastlegearbeidet fra kommunene. (Foto: Morten Rakke)

12.04.2011  |  En undersøkelse HELFO har foretatt viser at 90 prosent av landets kommuner er fornøyd med HELFOs administrasjon av fastlegeordningen.

​Det finnes cirka 4.000 fastlegehjemler i Norge, og hvert år bytter mer enn 500.000 innbyggere i Norge fastlege.

HELFO administrerer fastlegeordningen på vegne av kommunene og fastlegene. Oppgaven omfatter blant annet inn- og utmeldinger av fastlegeordningen, fastlegebytter og utsending av pasientlister til kommunene.   

Brukertilfredshetsundersøkelse

HELFO har nylig gjennomført en enkel brukertilfredshetsundersøkelse for å få tilbakemeldinger fra kommunene på arbeidet som gjøres i HELFO.

Undersøkelsen besto av ni spørsmål, og fokuserte på servicenivå og effektivitet. Svarene viser at 90 prosent av kommunene som har besvart undersøkelsen, er fornøyd med måten HELFO håndterer oppgavene på.

HELFO er fornøyd med at over 60 prosent av kommunene tok seg tid til å besvare undersøkelsen. Resultatene representerer viktige tilbakemeldinger i HELFOs kontinuerlige arbeid med å utvikle tjenestene og servicetilbudet.  

Ønsker elektronisk oppdatering

Undersøkelsen viser at HELFO har forbedringspotensial på områdene informasjon, veiledning og tilgjengelighet. Mange av kommunene etterlyste også elektronisk oppdatering av rapporter og fastlegelister.

HELFO har økt innsatsen på sitt informasjons- og veiledningsarbeid, blant annet gjennom etablering av nettstedet Helfo.no. Resultatene fra brukertilfredshetsundersøkelsen skal  benyttes til videre utvikling av tjenesten.

Helsedirektoratet har allerede utviklet en løsning for utsending av fastlegelister over linje, som kan integreres mot fastlegenes EPJ-system. Enkelte EPJ-leverandører er i ferd med å implementere tjenesten. Når det gjelder rapportene vedrørende basistilskudd, jobbes det ikke med elektroniske løsninger for dette på det nåværende tidspunkt.

 

 

Sist oppdatert: 01.01.2014
Send melding til sideansvarlig: HELFO


Copyright 2014 HELFO | Kontakt