Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Kontakt

HELFO veiledning for privatpersoner 815 70 030

Adresse:

HELFO

Postboks 2415

3104 Tønsberg

E-post: servicesenteret@helfo.no

Hvem har rett til stønad?

Du har rett til å få refusjon for utgifter til helsetjenester etter denne refusjonsordningen hvis du er pliktig medlem av norsk folketrygd og i tillegg er statsborger i Norge eller et annet EU/EØS-land.

I tillegg omfattes enkelte andre persongrupper:

  • Arbeidstakere i Norge som er bosatt i et annet EU/EØS-land, eller utsendte arbeidstakere fra Norge, samt forsørgede familiemedlemmer til disse, med blankett E 106 fra Norge. Denne gruppen har rettigheter etter denne refusjonsordningen, men ikke i det landet de er bosatt. I bostedslandet gir E 106 rett til helsetjenester etter reglene der.
  • Forsørgede barn under 25 år og familiemedlemmer til personer som omfattes av de øvrige gruppene. For disse stilles det ikke krav om statsborgerskap i et EU/EØS-land.
  • Familiemedlemmer til en arbeidstaker, der familiemedlemmene er bosatt i Norge, arbeidstakeren er bosatt i et annet EU/EØS-land og det er utstedt blankett E 109. Familiemedlemmene har da rettigheter uavhengig av statsborgerskap. Rettigheter etter ordningen for arbeidstakeren må vurderes på selvstendig grunnlag.
  • Pensjonister som er bosatt i Norge og har fått utstedt blankett E 121 fra hjemlandet.
  • Flyktninger og statsløse som er bosatt i et EU/EØS-land og er tilknyttet norsk folketrygd.

Følgende persongrupper omfattes IKKE av refusjonsordningen (listen er ikke fullstendig):

  • Pensjonister bosatt i et annet EU/EØS-land med blankett E 121 fra Norge.
  • Familiemedlemmer til en arbeidstaker som bor i Norge, hvor familiemedlemmene er bosatt i et annet EU/EØS-land og det er utstedt blankett E 109 fra Norge, vil ikke ha rettigheter etter denne refusjonsordningen.
  • Utflyttede personer med frivillig medlemskap i norsk folketrygd.
  • Personer bosatt i Norge med medlemskap i norsk folketrygd, uten statsborgerskap i Norge eller et annet EU/EØS-land.

For informasjon om pliktig medlemskap, kontakt NAV internasjonalt (eller se ”Medlemskap i folketrygden på Nav.no” under ”Eksterne lenker”).Sist oppdatert: 24.06.2014
Send melding til sideansvarlig: HELFO


Copyright 2014 HELFO | HELFO veiledning for privatpersoner: 815 70 030 | HELFO veiledning for helseaktører: 815 70 070 | post@helfo.no