Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Foto/copyright: Morten Rakke, HELFO

Kontakt

Frikorttelefonen: 815 70 050

Telefontid: Klokken 08.00-15.30

Send søknaden din til:

HELFO, Postboks 2415, 3104 Tønsberg

Skjema

  • Søknad om frikort egenandelstak 2 (05-03.05)
    Bokmål

Hva er frikort for egenandelstak 2?

Her inngår godkjente egenandeler ved behandling hos fysioterapeut, enkelte former for tannsykdommer, opphold ved godkjente opptreningsinstitusjoner og behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet HF.

I frikortordningen for egenandelstak 2 inngår godkjente egenandeler for følgende behandling og helsetjenester:

  • undersøkelse og behandling hos fysioterapeut
  • enkelte former for tannsykdommer
  • opphold ved offentlig godkjent opptreningsinstitusjon
  • behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet HF

Når du har fått frikort, må du vise det fram for å slippe å betale egenandeler resten av kalenderåret.

Kan jeg få frikort?

Betaler du mer enn 2 670 kroner i godkjente egenandeler for slik behandling i løpet av 2015, har du krav på frikort for egenandelstak 2.

Da sender du søknad og kvitteringer til HELFO.

Hvordan søker jeg om frikort?

Når du har betalt egenandel skal du få en spesifisert kvittering. Ta vare på alle kvitteringer. Når du har nådd egenandelstaket, sender du søknad og kvitteringer til HELFO. Husk å oppgi navn og fødselsnummer. Frikortet vil bli sendt hjem til deg på din folkeregistrerte adresse.

Under relatert informasjon på høyre side finner du et eget søknadsskjema for frikort egenandelstak 2. Adressen til HELFO finner du oppe til høyre på denne siden.

Får jeg dekket reiseutgifter til behandling under egenandelstak 2?

Reiseutgifter til undersøkelse og behandling er en av tjenestene som omfattes av egenandelstak 1. Dette gjelder selv om undersøkelsen eller behandlingen tilhører egenandelstak 2.

Dersom du har hatt reiseutgifter og skal søke om dekning av disse, kan du finne mer informasjon om dette på www.pasientreiser.no eller ved å ringe Pasientreiser 05515.

Ta vare på kvitteringene

Kvitteringene må vedlegges som dokumentasjon for betalte egenandeler når du sender søknad om frikort for egenandelstak 2.

Send søknad innen seks måneder

HELFO må ha mottatt søknaden innen seks måneder fra den datoen du mottok behandlingen eller tjenesten som gjorde at egenandelstaket på 2 670 kroner er nådd. Ellers kan retten til tilbakebetaling av egenandeler gå tapt.

Saksbehandlingstiden hos HELFO er for tiden inntil 3 uker.

Minstebeløp for utbetaling

Beløp under 200 kroner refunderes ikke. Unntaket er dersom du har flere kvitteringer, eller at du får rett til ytterligere stønadsbeløp fra HELFO innen seks måneder fra du får frikortet. Dersom summen av disse beløpene utgjør minst 200 kroner, kan du kreve at beløpene slås sammen og blir utbetalt under ett. Dette har Stortinget besluttet.

Hva er godkjente egenandeler?

Fysioterapi: Godkjente egenandeler ved undersøkelse og behandling hos fysioterapeut som har driftsavtale med eller er fast ansatt i kommunen.

Tannsykdommer: Tannsykdommer og tilstander som påvirker tannhelsen. Disse behandlingene inngår i ordningen:

  • sykdommer og anomalier (misdannelser) i munn og kjeve
  • undersøkelse forut for oppstart av kjeveortopedisk behandling (tannregulering)
  • behandling av marginal periodontitt og periimplantitt

Tannleger og tannpleiere er ikke bundet av de fastsatte takstene. Selv om du har frikort, må du derfor betale mellomlegget mellom det tannlegen/tannpleieren krever og det beløp folketrygden dekker.

Rehabiliteringsopphold: Egenandeler ved offentlig godkjent opptreningsinstitusjon som har driftsavtale med regionalt helseforetak.

Behandlingsreiser til utlandet: Egenandeler ved behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet HF. Voksne pasienter betaler egenandel, mens barn og unge får tilbudet gratis. Ledsageres egenandeler regnes ikke med i ditt grunnlag for frikort.

Stortinget vedtar egenandelstaket

Det er Stortinget som hvert år fastsetter beløpsgrensen for å få frikort. For 2015 er denne grensen satt til 2 670 kroner for egenandelstak 2.Sist oppdatert: 29.01.2015
Send melding til sideansvarlig: HELFO


Copyright 2014 HELFO | Kontakt