Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Kontakt

​Fastlegetelefonen: 810 59 500

327 863 ønsket å bytte fastlege i 2012

​HELFO registrerte noen flere fastlegebytter i 2012 enn i 2011. (Foto: Morten Rakke)

28.02.2013  |  Tallene over fastlegebytter viser at det var 2 650 færre som ønsket å bytte fastlege i 2012 enn året før, landet sett under ett.

– I 2012 var det 327 863 som ønsket å bytte fastlege, mens i 2011 var tallet 330 513 på landsbasis, forteller avdelingsdirektør Jørgen Sætre ved HELFO servicesenter.

I tillegg til dem som bytter fastlege etter eget ønske, er det mange som må bytte fastlege fordi fastlegene reduserer legepraksisen eller slutter. Mange bytter også fastlege ved flytting.

– Når vi legger til alle disse fastlegebyttene, skjedde det totalt 618 485 fastlegebytter i landet i 2012. Det er 16 306 flere enn året før.

To bytter per kalenderår

HELFO servicesenter minner om at du har anledning til å bytte fastlege to ganger i året. Flytter du, får du et ekstra bytte.

Bytte av fastlege kan du enkelt gjøre på internett på www.helfo.no eller ved å ringe Fastlegetelefonen 810 59 500.

Hele 70 prosent av innbyggerne bytter på nett. På nettsidene til HELFO finner du også oversikten over alle fastlegene i din kommune og om de har ledig plass på sin liste.

HELFOs rolle ved fastlegbyttet

Det er kommunene som eier fastlegeordningen. Det er de som skal sørge for at det er nok fastleger i en kommune.

HELFO skal sørge for at innbyggerne får byttet fastlege på www.helfo.no eller ved å ringe Fastlegetelefonen 810 59 500.

En gang i måneden sender HELFO en liste til alle fastleger om hvem som er deres pasienter.

Reglene for bytte av fastlege

Dette er reglene for bytte av fastlege:

  • Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår. I tillegg kan du bytte fastlege hvis du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin.
  • Du kan fritt velge mellom fastleger som har ledig plass på sin liste. Det er ikke mulig å sette seg på venteliste hos en fastlege som har full liste. Noen grupper har allikevel rett til å komme inn på listen selv om listen er full. Dette gjelder for barn under 16 år med foreldre/foresatte på listen og innbyggere som melder flytting til folkeregisteret tilbake til kommunen innen tre år, og som ønsker samme fastlege som tidligere.
  • Du kan velge fastlege i en annen kommune enn der du bor.
  • Fastlegebyttet gjelder fra den første dagen i måneden etter at det er registrert. Du vil få et brev som bekrefter at du har fått ny fastlege.

Sist oppdatert: 20.03.2014
Send melding til sideansvarlig: Redaksjonen


Copyright 2014 HELFO | Kontakt