Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Familie som bader på strand

Kontakt

​Ved ordinær bestilling av Europeisk helsetrygdkort:

800HELSE (800 43 573)

Telefontid: Klokken 08.00-15.30

Når kan du ikke bruke Europeisk helsetrygdkort?

Helsetrygdkortet gir ikke rett til dekning av utgifter hvis du reiser ut med det formålet å få medisinsk behandling.

Kortet er normalt gyldig i tre år, hvis du fortsatt er medlem av folketrygden.

Du har plikt til å melde fra til HELFO om endringer som kan få betydning for retten til å bruke kortet. Ta kontakt hvis du er i tvil.

Ved misbruk kan korthaveren holdes ansvarlig for folketrygdens tap. Bevisst misbruk er straffbart.

Forholdet til reiseforsikring

I mange land får du ikke dekket utgifter til helsetjenester fullt ut fra det offentlige. Dette kan også gjelde sykehusopphold.

Helsetrygdkortet dekker ikke ekstra utgifter til hjemreise når du er blitt syk eller utsatt for en ulykke. For å sikre deg mot utgifter som oppholdslandet ikke dekker, eller utgifter ved hjemreise, anbefaler vi at du har en reiseforsikring som dekker slike utgifter.

Gjelder kun i EØS-området eller Sveits

Som navnet antyder, kan ikke Europeisk helsetrygdkort benyttes utenfor EØS-området eller Sveits.

Folketrygden dekker som hovedregel ikke utgifter til helsetjenester ved turistopphold utenfor EØS-området eller Sveits. Du bør derfor kjøpe en reiseforsikring ved slike reiser.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)Sist oppdatert: 29.01.2015
Send melding til sideansvarlig: HELFO


Copyright 2014 HELFO | Kontakt