Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Kontakt

800HELSE (800 43 573)

E-post: servicesenteret@helfo.no

Kva gir Europeisk helsetrygdkort deg rett til?

Når du viser fram det europeiske helsetrygdkortet ditt hos behandlaren, har du krav på nødvendig medisinsk behandling i det landet du er i, på same vilkår som dei som bur der. Derfor må du betale dei same eigendelane som innbyggjarane i landet.

​Når du får vurdert kva som er nødvendig behandling, skal det takast omsyn til kva slags helseteneste det gjeld, og kor lenge opphaldet er tenkt å vare.

Du har rett til dei helsetenestene som er nødvendige for at du på medisinsk forsvarleg måte kan bli verande i landet du besøkjer.

Helsetrygdkortet gir berre rett til nødvendig medisinsk behandling ved sjukehus eller lege som er tilknytt det offentlege helsevesenet i det landet du oppheld deg i.

Helserettane du har etter EØS-avtalen, er avgrensa. Det er derfor viktig å ha ei privat reiseforsikring i tillegg til helsetrygdkortet.Sist oppdatert: 19.03.2014
Send melding til sideansvarlig: HELFO


Copyright 2014 HELFO | Kontakt