Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto av mannlig pasient hos lege. (Foto: Morten Rakke)

Kontakt

HELFO veiledning for privatpersoner 815 70 030

Telefontid: Klokken 08.00-15.30

Adresse: HELFO, Postboks 2415, 3104 Tønsberg

Behandling og undersøkelse hos lege

Du kan få dekket deler av dine utgifter til behandling hos lege. Vanligvis må du betale en egenandel.

For at du ikke skal betale mer enn egenandelen, må legen ha fastlegeavtale med kommunen.

For å finne ut om legen har slik avtale, kan du gå inn på MinFastlege, eller kontakte Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) på telefon 810 59 500.

Du har rett til å få dekket utgiftene selv om du går til en fastlege som ikke har deg på sin liste. Ved øyeblikkelig hjelp utenom fastlegens åpningstid kan du kontakte den kommunale legevakten. Hvis du går til en allmennlege som ikke er fastlege, eller til en privat legevakt, må du betale alle kostnader selv.

Legespesialist

For at du kun skal betale egenandel må legespesialisten ha avtale om driftstilskudd med regionalt helseforetak.

For å finne ut om legen har slik avtale, kan du kontakte legen eller helseforetaket.

Du må i tillegg ha henvisning fra allmennlege/fastlege. Hvis du ikke har henvisning, må du betale høyere egenandel.

Hvis du går til legespesialist uten avtale om driftstilskudd, må du betale alle kostnader selv.

Egenandel

Når du er til konsultasjon hos fastlege eller legespesialist med driftsavtale, skal du bare betale godkjente egenandeler og eventuelle materiellkostnader. Legen skal ha prisoppslag på kontoret sitt.

Godkjente egenandeler teller med i ditt grunnlag for frikort egenandelstak 1.

Betaling for eventuelle materiellkostnader teller ikke med i ditt grunnlag for frikort. Hvis du mener at legen krever for høy egenandel, bør du ta dette opp med legen.

Du kan også ta saken opp med kommunen (gjelder fastleger), det regionale helseforetaket (gjelder legespesialister) eller fastlegekontoret.

Fritak fra å betale egenandel

Du er fritatt fra å betale egenandeler ved blant annet svangerskapskontroll undersøkelse og behandling av barn under 16 år, psykoterapeutisk behandling av barn og ungdom under 18 år, allmennfarlige smittsomme sykdommer eller mistanke om slike, for eksempel klamydia og gonoré.


​Lege ​Egenandel dagtid Egenandel kveldstid​​
​Konsultasjon hos allmennlege/legevakt ​141 kroner ​238 kroner
​​Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin ​187 kroner ​282 kroner
​Sykebesøk fra allmennlege/legevakt ​190 kroner ​304 kroner
​Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin ​222 kroner ​336 kroner
​Konsultasjon hos/eller sykebesøk fra spesialist ​320 kroner
​Forespørsel, rådgivning ved frammøte eller bud ​50 kroner
​Laboratorieprøver ​50 kroner
​Røntgen ​227 kroner
 

Egenandelstak for 2015 Sum​
​Egenandelstak 1 ​2 185 kroner
​Egenandelstak 2 ​2 670 kroner

 

 

 


Sist oppdatert: 29.01.2015
Send melding til sideansvarlig: HELFO


Copyright 2014 HELFO | Kontakt