Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto: Laboratorie (Foto: Colourbox)

Kontakt

HELFO veiledning for privatpersoner 815 70 030

Telefontid: Klokken 08.00-15.30

Adresse: HELFO, Postboks 2415, 3104 Tønsberg

Undersøkelse ved private laboratorie- og røntgeninstitutter

Du kan få dekket deler av dine utgifter til nødvendige undersøkelser ved private laboratorie- og røntgeninstitutt. Vanligvis må du betale en egenandel.

Du får dekket flere typer undersøkelse. 

Radiologiske undersøkelser

For at du skal få dekket utgifter til røntgenundersøkelser, MR, CT og ultralyd, må du ha henvisning fra lege, tannlege, kiropraktor eller manuellterapeut.

Det private røntgeninstituttet må ha avtale med regionalt helseforetak. Spør legen din eller helseforetaket om hvilke røntgeninstitutter du kan benytte.

Du kan også benytte institutt som ikke har avtale, men du må da bære alle kostnadene selv.

Laboratorieprøver og undersøkelser

Laboratorieprøven må være rekvirert av lege, tannlege eller jordmor. Mange fastleger og spesialister har utstyr til å utføre laboratorieundersøkelser selv.

Legen kan også sende prøven til et privat laboratorium. Det private laboratoriet må ha inngått avtale med regionalt helseforetak for at du skal få dekket utgiftene. Spør legen din eller helseforetaket om hvilke laboratorier du kan benytte.

Du kan også benytte leger og laboratorieinstitutter som ikke har avtale, men da må du bære alle kostnadene selv.

Henvend deg til det regionale helseforetaket for å få oversikt over hvem de har avtale med.

Betaling av egenandel

Godkjente egenandeler teller med i ditt grunnlag for frikort egenandelstak 1. Dette gjelder kun røntgen- og laboratorieinstitutt som har avtale.

De som ikke har avtale, kan fritt fastsette en pasientbetaling. Denne teller ikke med i ditt grunnlag for frikort.

Fritak for egenandeler

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel. Det gjelder blant annet ved:

  • undersøkelse og behandling i forbindelse med graviditet og fødsel
  • behandling av barn under 16 år
  • psykiatrisk behandling av barn og ungdom under 18 år
  • yrkesskade
  • allmennfarlige smittsomme sykdommer


Sist oppdatert: 29.01.2015
Send melding til sideansvarlig: HELFO


Copyright 2014 HELFO | Kontakt