Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Fremvisning av dokumentasjon som minstepensjonist

(Illustrasjonsfoto: Morten Rakke).

18.02.2014  |  Apotek og bandasjister tilbys i FarmaPro en online spørretjeneste for å sjekke om en person har minstepensjon eller frikort. Det er også mulig å bruke utbetalingsmeldingen fra NAV som dokumentasjon.

Mange apotek og bandasjister har innført en funksjon for automatisk egenandelspørring mot HELFO/NAV. Ved hver ekspedisjon på blå resept vil apoteket/bandasjisten automatisk få informasjon om kunden er fritatt for å betale egenandel.

Fritak fra egenandel vil vises enten kunden er minstepensjonist eller har frikort. Dette gjør det enklere å overholde vilkårene for egenandelsfritak.

NAV informerer om minste pensjonsnivå/minstepensjonist

Minstepensjonistene blir informert om retten til egenandelsfritak i meldinger fra NAV om pensjonsutbetaling. Teksten på utbetalingsmeldingen er: «Du har minstepensjon fra folketrygden, og har derfor fritak for egenandel for medisiner, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept. Denne meldingen kan vises på apoteket eller hos bandasjisten som en bekreftelse på at du omfattes av reglene om egenandelsfritak».

Denne teksten finner du på utbetalingsmeldinger fra NAV.

Det er samlet alderspensjon lik eller lavere enn det minste pensjonsnivå som avgjør om en bruker er minstepesjonist, og ikke pensjonstillegg, særtillegg eller minstenivåtillegg.

Sist oppdatert: 13.10.2014
Send melding til sideansvarlig: HELFO


Copyright 2014 HELFO | Kontakt